寵物服務人員 FAQ

什麼是簽到表格? 這非常重要嗎? Open

簽到表格是為了幫助雙方在簽到時達成協議。 如有爭議,此表格將有助於以下方面: 1. 在出現問題的情況下保護雙方,例如當寵物被宣稱為沒有跳蚤的時候,但在提供服務的過程中被發現有跳蚤。 2. 簽到時證明雙方的主張及聲明與毛孩狀況符合的證據。 3. 作爲支持文件以支持將來的任何爭議。   如何處理這簽到表格? 1. 打印出此簽到表格然後提供給寵物主人填寫 2. 仔細檢查毛孩的情況。 請以表格形式詳細記錄任何傷害或異常情況,例如划痕和血痂在後腿。 3. 請寵物主人在表格上簽字作為協議如同這毛孩簽到表格所述

簽到表格是為了幫助雙方在簽到時達成協議。 如有爭議,此表格將有助於以下方面:

1. 在出現問題的情況下保護雙方,例如當寵物被宣稱為沒有跳蚤的時候,但在提供服務的過程中被發現有跳蚤。

2. 簽到時證明雙方的主張及聲明與毛孩狀況符合的證據。

3. 作爲支持文件以支持將來的任何爭議。

 

如何處理這簽到表格?

1. 打印出此簽到表格然後提供給寵物主人填寫

2. 仔細檢查毛孩的情況。 請以表格形式詳細記錄任何傷害或異常情況,例如划痕和血痂在後腿。

3. 請寵物主人在表格上簽字作為協議如同這毛孩簽到表格所述

0 answers175 viewsPosted 2 years agoby faqeditor
這是否有幫助?
-1

我無法獲得推薦/評論 Open

如果您因爲以下幾點無法在PetBacker上獲得推薦/評論我的親朋好友都不在PetBacker所以他們覺得要注冊為我寫推薦/評論實在是太麻煩了我之前沒有完成任何有關的工作為了社區的信任和安全,我們將為您提供最後一個選項,讓您在 PetBacker 上獲得批准在面子書或其他社交媒體上發佈您的列表連結確保帖子是公開的,並@petbacker,以便我們可以訪問和驗證帖子請獲取3個好友推薦/評論在您的帖子下以證明您的能力及對毛孩的喜愛當您達到了之後,您需要發截圖給我們的客服人員以獲取批准麻煩請查看以下是我們的能夠接受及批准的例子 統計數據顯示,有評論和推薦更多的列表會獲得更多預訂,類似於您不會預訂一家沒有評論/推薦酒店或購買沒有評論或推薦的產品。 在這裏學習如何獲得評論. 您可能也會對這有興趣寵物保姆如何才能獲得評論? 標簽: 評論 推薦

如果您因爲以下幾點無法在PetBacker上獲得推薦/評論

 • 我的親朋好友都不在PetBacker所以他們覺得要注冊為我寫推薦/評論實在是太麻煩了
 • 我之前沒有完成任何有關的工作

為了社區的信任和安全,我們將為您提供最後一個選項,讓您在 PetBacker 上獲得批准

 1. 在面子書或其他社交媒體上發佈您的列表連結
 2. 確保帖子是公開的,並@petbacker,以便我們可以訪問和驗證帖子
 3. 請獲取3個好友推薦/評論在您的帖子下以證明您的能力及對毛孩的喜愛
 4. 當您達到了之後,您需要發截圖給我們的客服人員以獲取批准

麻煩請查看以下是我們的能夠接受及批准的例子

 

統計數據顯示,有評論和推薦更多的列表會獲得更多預訂,類似於您不會預訂一家沒有評論/推薦酒店或購買沒有評論或推薦的產品。 在這裏學習如何獲得評論.

 

您可能也會對這有興趣

寵物保姆如何才能獲得評論?

標簽: 評論 推薦

0 answers179 viewsPosted 2 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

如果我既寵物寵物服務緊保姆的照顧下迷路或失蹤, 我點算呢? Open

請喺事發嘅24小时內立即向 petbacker 支持團隊報告要賴或丟失的寵物。 對於已經支付併透過 petbacker 預訂嘅工作, 我哋將贊助最多100美元的寵物廣告費用。 喺寵物賴調查之際, petbacker 有權利保留或延遲向保姆支付任何其他未付款項, 直到找到該寵物。 若是寵物已確認丟失, 相關工作嘅款項將全額退還畀寵物主人。

請喺事發嘅24小时內立即向 petbacker 支持團隊報告要賴或丟失的寵物。 對於已經支付併透過 petbacker 預訂嘅工作, 我哋將贊助最多100美元的寵物廣告費用。

喺寵物賴調查之際, petbacker 有權利保留或延遲向保姆支付任何其他未付款項, 直到找到該寵物。 若是寵物已確認丟失, 相關工作嘅款項將全額退還畀寵物主人。

0 answers147 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

如何回覆評論? Open

回覆評論,您只需: 1. 打開【簡介】,選擇任何列表 2. 選擇服務列表,並【編輯服務内容】 3. 點擊【評論】 4. 選擇您想要回覆的評論 5. 回覆評論

回覆評論,您只需:

1. 打開【簡介】,選擇任何列表

2. 選擇服務列表,並【編輯服務内容】

3. 點擊【評論】

4. 選擇您想要回覆的評論

5. 回覆評論

0 answers177 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

點解有些用戶只能獲得指定請求 (冇廣播) Open

指定請求系寵物主人直頭係你嘅服務列表中發出請求。 你之所以只收到指定請求, 係因為我哋公平的對待希望使用您的服務的小區用戶。 廣播請求係加值功能, 適用於那些相信公平競爭、堅決不與家長分享聯繫、好少甚至冇取消請求、強烈支持 petbacker 的用戶。 但在高峰時段, 其他保姆都客滿的時候, 你就可收到廣播工作。 呢啲廣播工作的保姆回覆上限為5到8人, 主要優點是, 即使寵物主人還未看到您的列表, 你都有機會響應請求, 也意味著你可以看到更多的請求。 如果你喺廣播請求預訂之前分享您的聯系方式, 將對其他保姆好唔公平, 因此, 我們必須限制你至指定請求, 以達公平競爭,…

指定請求系寵物主人直頭係你嘅服務列表中發出請求。 你之所以只收到指定請求, 係因為我哋公平的對待希望使用您的服務的小區用戶。 廣播請求係加值功能, 適用於那些相信公平競爭、堅決不與家長分享聯繫、好少甚至冇取消請求、強烈支持 petbacker 的用戶。 但在高峰時段, 其他保姆都客滿的時候, 你就可收到廣播工作。

呢啲廣播工作的保姆回覆上限為5到8人, 主要優點是, 即使寵物主人還未看到您的列表, 你都有機會響應請求, 也意味著你可以看到更多的請求。

如果你喺廣播請求預訂之前分享您的聯系方式, 將對其他保姆好唔公平, 因此, 我們必須限制你至指定請求, 以達公平競爭, 以公平對待其他寵物保姆。

 • 1. 你嘅名單遭小區舉報, 我哋嘅安全同信任團隊將進行調查, 以確保寵物保姆的安全可靠性。
 • 2. 你收到1星評論, 我哋嘅安全同信任團隊將進行調查, 以確保寵物保姆的安全可靠性。
 • 3. 唔支持 petbacker, 例如: 在社交媒體或商店上留下差評, 意圖畀寵物主人留下不好的印象, 導致其他寵物保姆無法獲得更多的請求。
 • 4. 唔通過 petbacker 延長預訂, 例如: 訓練、美容、步行訂單, 都只透過 petbacker 訂一次。 從而導致我們無法擁有足夠的資金繼續運營或維護一個安全、有保障的小區。
 • 5. 多撻訂嘅工作, 並給寵物主人留下唔好嘅經驗
 • 6. 你嘅服務列表內擁有可能導致家長繞過平台的內容: 其中包括聯繫方式、連結或相。 将带比其他保姆唔公平嘅對待。
 • 7. 已經有多位家長舉報你
0 answers189 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
-1

如何恢復或重新激活已暫停的列表? Open

只需三個步驟即可恢復已暫停的列表。 1)檢查您的服務列表是否已暫停 2)點擊菜單 3)點擊“恢復列表" 成功!若您的服務列表已成功恢复,状态将显示为“已列出”    

只需三個步驟即可恢復已暫停的列表。

Resume listing 1

1)檢查您的服務列表是否已暫停

2)點擊菜單

Resume listing 2

3)點擊“恢復列表"

Resume listing 3

成功!若您的服務列表已成功恢复,状态将显示为“已列出”

 

 

0 answers143 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

如何恢復或重新啓動已暫停的列表? Open

只需三個步驟即可啓用已暫停的列表。 1) 檢查您的服務列表是否已暫停 2) 點擊列表右上角點點符號 3) 點擊【列出此服務】 成功!如果您的列表已成功列出,狀態將顯示為【列出】    

只需三個步驟即可啓用已暫停的列表。

Resume listing 1

1) 檢查您的服務列表是否已暫停

2) 點擊列表右上角點點符號

Resume listing 2

3) 點擊【列出此服務】

Resume listing 3

成功!如果您的列表已成功列出,狀態將顯示為【列出】

 

 

0 answers146 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
-1

如何發送工作的動態消息給寵物主人? Open

1)打開朋友圈,然後點擊右上角的來發布動態消息。 2)在添加狀態中,點擊標記主人。 3)選擇工作選項。 4)選擇您想發布的工作動態消息。 5)已選的工作記錄將會出現。 6)已發布的動態消息將會出現在朋友圈。

1)打開朋友圈,然後點擊右上角的[+]來發布動態消息。


2)在添加狀態中,點擊標記主人。


3)選擇工作選項。


4)選擇您想發布的工作動態消息。


5)已選的工作記錄將會出現。


6)已發布的動態消息將會出現在朋友圈。


0 answers537 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

寵物保姆援助 Open

【Petbacker寵物保姆援助】的創建是為了幫助不適用於保險索賠的寵物保姆。這是PetBacker作為合作夥伴的善意行動。這僅涵蓋被咬傷或其他身體部位受傷的寵物保姆(不包括家人,寵物和朋友)。 寵物保姆只能索賠30%的費用,最多100美元。 此援助不包括因寵物造成的財產損失或任何其他物理損壞。 如果寵物迷路了。寵物保姆將承擔任何其他費用.Petbacker只會在FB,谷歌上提供100美元的廣告費用。 如果寵物過世了,PetBacker將僅提供100美元作為對寵物主人的哀悼。
【Petbacker寵物保姆援助】的創建是為了幫助不適用於保險索賠的寵物保姆。這是PetBacker作為合作夥伴的善意行動。這僅涵蓋被咬傷或其他身體部位受傷的寵物保姆(不包括家人,寵物和朋友)。 寵物保姆只能索賠30%的費用,最多100美元。 此援助不包括因寵物造成的財產損失或任何其他物理損壞。 如果寵物迷路了。寵物保姆將承擔任何其他費用.Petbacker只會在FB,谷歌上提供100美元的廣告費用。 如果寵物過世了,PetBacker將僅提供100美元作為對寵物主人的哀悼。
0 answers128 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

成為寵物保姆的成本是多少? Open

在PetBacker上提供您的寵物服務是免費的,您可以設置自己的費率。預訂時,我們會從總預訂金額中扣除18%-25%的服務費來繼續做營銷,廣告,保險和客戶服務。 PetBacker服務費是根據您已完成的工作數量級別實施。 - 您將從25%的服務費開始 - 完成5份工作後,服務費將降至20% - 完成150份工作後,服務費將降至19% - 完成300份工作後,服務費將降至18% 任何涉嫌在PetBacker之外索取付款的寵物保姆將被停用,恕不另行通知。例:1. 要求或接受客戶將預訂從多天/訪問/遛狗次數修改為一天2. 推廣其他平台3. 要求或接受與客人在其他平臺聯系 (臉書,谷歌,LINE 或其他交通平臺) 4. 預訂前交換聯系方式或見面,事後訂單沒有再預訂。(您將需要付出該訂單的 40% 作為罰款)5.…

在PetBacker上提供您的寵物服務是免費的,您可以設置自己的費率。預訂時,我們會從總預訂金額中扣除18%-25%的服務費來繼續做營銷,廣告,保險和客戶服務。

PetBacker服務費是根據您已完成的工作數量級別實施。
- 您將從25%的服務費開始
- 完成5份工作後,服務費將降至20%
- 完成150份工作後,服務費將降至19%
- 完成300份工作後,服務費將降至18%

任何涉嫌在PetBacker之外索取付款的寵物保姆將被停用,恕不另行通知。
例:
1. 要求或接受客戶將預訂從多天/訪問/遛狗次數修改為一天
2. 推廣其他平台
3. 要求或接受與客人在其他平臺聯系 (臉書,谷歌,LINE 或其他交通平臺)
4. 預訂前交換聯系方式或見面,事後訂單沒有再預訂。(您將需要付出該訂單的 40% 作為罰款)
5. 報以不合理的低報價(例如:為了獲取聯系方式,報價一天住宿僅 1元,其余的以現金付款)
6. 預訂后沒有充分理由取消
7. 未通過平台進行後續預訂或延期
8. 選擇性告知寵物父母PetBacker有收取費用,在外報價可以再低點,並沒告知是用於寵物保險。
9. 要求或接受在外以現金付款
10.要求客戶在平台外支付隱藏費用

從以下恢復服務費:
- 第一次涉嫌違規后,需完成新的5次預訂以從 30% 降至 20%
- 第二次涉嫌違規后,需完成新的10次預訂以從 30%降至20%

對於第三次涉嫌違規,您將不再收到任何廣播工作請求,只將收到被指定的工作請求,且服務費用為35%。

您可能也有興趣

為什麼贊助PetBacker?

為什麼PetBacker需要服務費? 

0 answers160 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

寵物保姆如何才能獲得評論? Open

如果您收到了您的個人列表網頁的鏈接 1)將該網頁的鏈接分享給您的朋友或客戶,並要求評論您的人向下滾動,直到他們看到如下所示的評論按鈕: 2) 點擊“填寫評論” "Write a Review" 以打開填寫評論的頁面。 3)然後他們便可以給你評分和評論。  如果你使用的是應用程序 1)點擊你的“個人資料”“Profile”。 2)點擊您希望在“我的寵物服務”“My Pet Services”中獲得評論的列表。 3) 點擊“評論” “reviews”。   4) 點擊獲得更多評論。…

如果您收到了您的個人列表網頁的鏈接

1)將該網頁的鏈接分享給您的朋友或客戶,並要求評論您的人向下滾動,直到他們看到如下所示的評論按鈕:

2) 點擊“填寫評論” "Write a Review" 以打開填寫評論的頁面。

3)然後他們便可以給你評分和評論。

 如果你使用的是應用程序

1)點擊你的“個人資料”“Profile”。

2)點擊您希望在“我的寵物服務”“My Pet Services”中獲得評論的列表。

3) 點擊“評論” “reviews”。

 

4) 點擊獲得更多評論。

 

5) 通過複製並粘貼鏈接分享給您的朋友或使用快捷鏈接直接分享到您最喜愛的社交媒體。

 

0 answers169 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

我在哪裡可以找到我的列表網站鏈接? Open

1)點擊你的“個人資料”"Profile"。 2)點擊列表中您想要在“我的寵物服務”"My Pet Services"中找到網頁鏈接。   3)點擊其中一個社交分享方法,例如“Whatsapp”。   4)您將會在共享消息中找到您的列表網頁鏈接。  

1)點擊你的“個人資料”"Profile"。

2)點擊列表中您想要在“我的寵物服務”"My Pet Services"中找到網頁鏈接。

 

3)點擊其中一個社交分享方法,例如“Whatsapp”。

 

4)您將會在共享消息中找到您的列表網頁鏈接。

 

0 answers129 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

我需要當地的寄養執照才能成為寵物保姆嗎? Open

PetBacker 要求您遵守當地有關寵物寄養、寄宿等的法律及法規。法律因地區而異,因此請您諮詢當地的動物管理局以瞭解您所居住的地方有關寵物寄養的法規。 通常,許可證規定僅適用於處理及照顧大量的寵物。如果您同時照顧一至兩只寵物的話,或成爲到府寵物保姆,那您可能不需要申請許可證。但是,我們還是鼓勵您去核實及檢查當地的法規,因爲大多數國家不允許同時有幾隻大型寵物例如狗在一個小套房子裏。如果您未遵守當地有關寵物寄養,寄宿等的法律及法規,PetBacker 不會對您採取的任何法律行動負責。

PetBacker 要求您遵守當地有關寵物寄養、寄宿等的法律及法規。法律因地區而異,因此請您諮詢當地的動物管理局以瞭解您所居住的地方有關寵物寄養的法規。

通常,許可證規定僅適用於處理及照顧大量的寵物。如果您同時照顧一至兩只寵物的話,或成爲到府寵物保姆,那您可能不需要申請許可證。但是,我們還是鼓勵您去核實及檢查當地的法規,因爲大多數國家不允許同時有幾隻大型寵物例如狗在一個小套房子裏。

如果您未遵守當地有關寵物寄養,寄宿等的法律及法規,PetBacker 不會對您採取的任何法律行動負責。

0 answers157 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

為什麼PetBacker需要交易費? Open

PetBacker的存在是在照顧寵物方面為您減輕負擔。我們平臺經營的業務包括世界級水準的客戶服務,信任及安全團隊以及為成千上萬的寵物愛好者提供一個安全及創新的平臺是需要持續的資金。我們的交易費是保持或低於行業標準,并且有助于PetBacker的業務發展,以滿足并達到社會需求。 寵物服務提供者是我們平臺的主力,若沒有他們的專業寵物服務、努力、以及熱情,我們是無法在市場中立足。我們在這裏提供持續的支持及商機以協助他們發展,并且我們致力於此。所以這交易費將協助我們改善PetBacker的客戶服務、信任及安全覆蓋範圍、以及網站及應用的維護。除此之外,這交易費也涵蓋了寵物服務提供者的福利,包括處理款項及推廣寵物服務。 你也可能對此有興趣: 交易費是多少?

PetBacker的存在是在照顧寵物方面為您減輕負擔。我們平臺經營的業務包括世界級水準的客戶服務,信任及安全團隊以及為成千上萬的寵物愛好者提供一個安全及創新的平臺是需要持續的資金。我們的交易費是保持或低於行業標準,并且有助于PetBacker的業務發展,以滿足并達到社會需求。

寵物服務提供者是我們平臺的主力,若沒有他們的專業寵物服務、努力、以及熱情,我們是無法在市場中立足。我們在這裏提供持續的支持及商機以協助他們發展,并且我們致力於此。所以這交易費將協助我們改善PetBacker的客戶服務、信任及安全覆蓋範圍、以及網站及應用的維護。除此之外,這交易費也涵蓋了寵物服務提供者的福利,包括處理款項及推廣寵物服務。

你也可能對此有興趣:

交易費是多少?

0 answers171 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

服務費用如何影響我的收入? Open

對於PetBacker的寵物保姆,這些交易費在支援您的每一步。交易費將用來完成以下事項: 持續改善PetBacker網站及應用程序,以給予您最佳的體驗。 擴展我們的信任與安全團隊,以提供頂級的援助。 專門為寵物保姆提供教育內容。 簡言之,這交易費幫助我們建立更好的平臺,支持您的發展。

對於PetBacker的寵物保姆,這些交易費在支援您的每一步。交易費將用來完成以下事項:

 • 持續改善PetBacker網站及應用程序,以給予您最佳的體驗。

 • 擴展我們的信任與安全團隊,以提供頂級的援助。

 • 專門為寵物保姆提供教育內容。

簡言之,這交易費幫助我們建立更好的平臺,支持您的發展。

0 answers155 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

交易費用是多少? Open

成為一個寵物保姆并在PetBacker上提供您的寵物服務,都是免費的,你可以設置自己的服務價位。當您獲得預訂時,將從總預訂金額中扣除 20-25% 的交易費。 (這意味著寵物保姆會賺取75-80%的費用)。PetBacker 交易費會根據您已完成的工作數量而降低。 由於管理風險和保險成本,新寵物保姆的服務費的起價為 25%。一些經驗豐富的保姆依然被收取高額的平臺費用,那是因爲保姆不斷的嘗試在平臺外交易,因此管理層需要投入更多的時間及金錢管理其保姆以確保社區安全。 *只有在預訂金額高於最低報價金額時,才會有保險覆蓋。您可以查看被排除在保險範圍外以瞭解更多詳情。 從2021年1月1日起,寵物訓練服務將收取固定的35%的交易費,這是由於寵物訓練的宣傳成本較高,并且從任何激勵及寵物保姆福利計劃中豁免。 任何涉嫌在PetBacker之外要求現金付款的寵物保姆/主人將被停權,恕不另行通知。 範例: 1. 要求客戶將預訂從多天/訪問/步行修改為一天。 2. 推廣其他平臺。 3. 請求客戶通過訪問 Facebook、Google 搜索、地圖或其他社交媒體在外與您聯繫。 4.…

成為一個寵物保姆并在PetBacker上提供您的寵物服務,都是免費的,你可以設置自己的服務價位。當您獲得預訂時,將從總預訂金額中扣除 20-25% 的交易費。 (這意味著寵物保姆會賺取75-80%的費用)。PetBacker 交易費會根據您已完成的工作數量而降低。

由於管理風險和保險成本,新寵物保姆的服務費的起價為 25%。一些經驗豐富的保姆依然被收取高額的平臺費用,那是因爲保姆不斷的嘗試在平臺外交易,因此管理層需要投入更多的時間及金錢管理其保姆以確保社區安全。

*只有在預訂金額高於最低報價金額時,才會有保險覆蓋。您可以查看被排除在保險範圍外以瞭解更多詳情。

從2021年1月1日起,寵物訓練服務將收取固定的35%的交易費,這是由於寵物訓練的宣傳成本較高,并且從任何激勵及寵物保姆福利計劃中豁免。

任何涉嫌在PetBacker之外要求現金付款的寵物保姆/主人將被停權,恕不另行通知。

範例:

1. 要求客戶將預訂從多天/訪問/步行修改為一天。

2. 推廣其他平臺。

3. 請求客戶通過訪問 Facebook、Google 搜索、地圖或其他社交媒體在外與您聯繫。

4. 在預訂前交換聯繫方式或見面,但不通過平臺達成交易(40% 費用罰款以取消帳戶限制)。

5. 為客戶提供不合理的低利率或折扣作為押金(例如,預訂時為 1 美元,用於聯繫或在外面交易)。

6. 無充分取消預訂的理由。

7. 未通過平臺進行的後續預訂或延期。

8. 誤導寵物父母PetBacker收取高昂的服務費,并不告知他們服務費是包括寵物保險的情況下, 抱著希望他們能在平臺外與您交易。

9. 在平臺外要求寵物父母現金支付。

10. 要求寵物父母在平臺外支付隱藏費用。

0 answers230 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

我如何被雇用? Open

當寵物家長提出服務請求時,我們的系統將可以巧妙地計算出你是否適合他們要求, 並通知發送到該您的應用App和電子郵件。用戶還可以直接通過瀏覽應用和網頁中的寵物服務目錄來找您的服務。 1.) 工作將顯示在下面的屏幕上, 請點擊這個工作找出更多的信息 。 2) 如果您覺得所要求的寵物服務是您感興趣的,請點擊 ,您將能夠通過消息傳遞功能與用戶進行談論 。 當用戶選擇僱用你時,被雇用的通知將會發送到應用程序 App 和您的電子郵件 email。如果另一個寵物服務人員被雇用,您的工作機會將自動關閉。當您被雇用時,其他服務人員的工作機會將自動關閉。

當寵物家長提出服務請求時,我們的系統將可以巧妙地計算出你是否適合他們要求, 並通知發送到該您的應用App和電子郵件。用戶還可以直接通過瀏覽應用和網頁中的寵物服務目錄來找您的服務。

1.) 工作將顯示在下面的屏幕上, 請點擊這個工作找出更多的信息 。

how do i get hired 1

2) 如果您覺得所要求的寵物服務是您感興趣的,請點擊 [我感興趣] 或 [I am interested],您將能夠通過消息傳遞功能與用戶進行談論 。

how do i get hired 2

當用戶選擇僱用你時,被雇用的通知將會發送到應用程序 App 和您的電子郵件 email。如果另一個寵物服務人員被雇用,您的工作機會將自動關閉。當您被雇用時,其他服務人員的工作機會將自動關閉。

0 answers126 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

有多少寵物保姆會回復一個請求? Open

一個請求上限為 8 位寵物保姆回應,及聯係寵物父母進行交談。當請求已滿 8 位寵物保姆回復,其餘保姆需要使用硬幣才可回復該請求。欲瞭解更多關於硬幣的信息,請點擊硬幣是什麽?

一個請求上限為 8 位寵物保姆回應,及聯係寵物父母進行交談。當請求已滿 8 位寵物保姆回復,其餘保姆需要使用硬幣才可回復該請求。欲瞭解更多關於硬幣的信息,請點擊硬幣是什麽?

0 answers166 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

寵物保姆如何提高受僱的機會? Open

寵物父母主要會以下標準來選擇寵物保姆: 您列表中的評論及好評數量 您擁有的認證徽章數量 您刊登在列表上的照片,因此最好刊登您與所照顧的寵物的合照及寵物快樂的樣子 贊助商 徽章,爲了證明您是認真對待及願意投資自己的服務 您提供的報價 在溝通及洽談過程中,您的知識及友善程度 你可能對此感興趣: 我如何獲得評論? 什麽是徽章? 如何提交我的身份證明和文件作為信任點進行驗證? 我如何成功被聘用? 我如何決定我的服務價格?

寵物父母主要會以下標準來選擇寵物保姆:

 • 您列表中的評論及好評數量

 • 您擁有的認證徽章數量

 • 您刊登在列表上的照片,因此最好刊登您與所照顧的寵物的合照及寵物快樂的樣子

 • 贊助商 徽章,爲了證明您是認真對待及願意投資自己的服務

 • 您提供的報價

 • 在溝通及洽談過程中,您的知識及友善程度

你可能對此感興趣:

我如何獲得評論?

什麽是徽章?

如何提交我的身份證明和文件作為信任點進行驗證?

我如何成功被聘用?

我如何決定我的服務價格?

0 answers158 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0

我該如何設定合理的服務價格? Open

設定最佳價格的方式是通過搜索及研究其他同區保姆的服務價格,然後再自己設定您覺得最合理的價格。 服務價格會因服務、寵物類型以及個人體驗而異。在與寵物父母討論時,您可以通過使用“編輯報價”功能以修改服務價格。這價格也可能包括寵物父母要求的額外服務費。

設定最佳價格的方式是通過搜索及研究其他同區保姆的服務價格,然後再自己設定您覺得最合理的價格。

服務價格會因服務、寵物類型以及個人體驗而異。在與寵物父母討論時,您可以通過使用“編輯報價”功能以修改服務價格。這價格也可能包括寵物父母要求的額外服務費。

0 answers87 viewsPosted 4 years agoby petbacker_admin
這是否有幫助?
0